Pallgafflar för lyfthantering i kranar,traverser,telfer ETC.
Tillverkas i såväl standard – som specialutförande.

Provbelastade och besiktade enligt gällande normer.
Målade i röd maskinlack

Info om våra palllyftare

Våra pallgafflar/lyftar är designade och framtagna
av Lyft och Hanteringsteknik AB i Landskrona samt
att hållfasthetsberäkningar utförda av ingenjörer
på Ångpanneföreningen.
Tillverkad enligt maskindirektivet 2006/42/EG samt
understandarder.
Vi har separata svetsprocedurer enlig EN ISO 15607 för alla våra pallyftare.
Våra svetsare på dessa produkter är certifierade enligt SS-EN 287
Vi har en IWS behörig svetsansvarig som övervakar våra svetsaktiviteter
enligt EN ISO 14731:2006
Vi köper endast in råmaterial och tillsatsmaterial för svetsning med materialcertificat.
Varje separat pallyftare har ett unikt ID nummer som följer hela vägen från inköp,
produktion, tester och fram till leverans.
Detta innebär att vi garantera total spårbarhet för produkten även in i framtiden
Vår ” försäkran av överensstämmelse” är inte bara ett undertecknat dokument utan
även en garanti till våra kunder att vi har en total spårbarhet på hela tillverkningen.
Med andra ord:

Våra CE märkta pallyftare kan dokumentspåras med grundmaterial, tillsatsmaterialet vid svetsning,
när den är tillverkad, vem som har svetsat pallyftaren, behörigheten hos svetsaren,
vem som har gjort kontrollerna såsom VT, PT, tryckbelastning etc
.
Vi erbjuder detta då vi vet att vissa importerade pallyftare inte till fullo kan uppfylla våra
kontroller och tillverkningskrav. Vi vill att våra kunder ska få en säker produkt som är
tillverkad med full spårbarhet för att göra ” säkra lyft”
Dessa dokumentationskrav tycker vi är minimikrav som man bör kunna kräva av en tillverkare
eller importör för att göra ” säkra lyft”. Det man bruka få är en ”EG försäkran av överensstämmelse”
vilket vi inte tycker är ett fullgott dokument för spårbarhet.
När man använder våra pallyftare så vet man att dessa är kvalitetssäkrade
och kan användas på ett säkert sätt som anges i vår användaremanual.

pall