049Egen tillverkad kärra till ett hissföretag som använder tyngder för att provbelasta hissar